TO ADVERTISE A JOB AT YOUR MEDIA OUTLET
/ ORGANISATION PLEASE CLICK HERE


OVDJE POSTAVITE OGLAS
ZA SLOBODNE POSLOVE
U VAŠOJ MEDIJSKOJ KUĆI / ORGANIZACIJI
 
ForumsBugarska - BulgariaRedaktor
Author: Topic: Redaktor
Urednik
ModeratorJoined: 12-Apr-06
Posts: 838
Posted: 21-Feb-07 05:22
_________________

Редактор

Описание и Изисквания DNES.BG търси РЕДАКТОР

Описание:

Всекидневно следи за поддържането и обновяването на информацията, публикувана в сайта, редактира /граматически и стилово/ и отговаря за оформянето на различни по тип текстове, осигурява проверка на първоизточника на данните, използвани в материала. Помага на главния редактор и на журналистите с идеи и тяхното изпълнение. Възможност за публикуване на авторски материали, отразяване на събития и провеждане на интервюта.

Изисквания:

-Перфектна езикова и компютърна грамотност.
-Богата обща и Интернет – култура.
-Опит в редактирането и оформянето на текстове
-Бързина и съобразителност
-Способност да преценява достоверността на факти и твърдения
-Умение за анализ и селекция на информационния поток.
-Отлично владеене на минимум един западен език.
-Устойчивост на стрес.
-Гъвкавост и креативност.
-Организираност.
-Желание за работа в екип.
-Подходящо висше образование.

Ние Ви предлагаме работа в екип, в който хората са вдъхновени, уважавани и признавани за постиженията си и са посветени на непрекъснато професионално и лично развитие.

Ако отговаряте на посочените условия и имате желание за работа при нас, моля, изпратете автобиография на e–mail: jobs@investor.bg, с указан референтен номер, на вниманието на г – ца Александрова.
Мотивационно писмо и авторски материал ще Ви дадат предимство пред останалите кандидати.

Данните, които предоставяте, са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД.
Категория Медии
Ниво Без професионален опит
Населено място бул. Стамболийски, Гр. София, Област: София-град
Дата 21.Февруари.2007
Email i.slavkova@investor.bg

http://rabota.bg/64225

 
Order by in

Search for words and

allow partial matches e.g. dog matches 'dog', 'doggie' and 'hotdog'Forum Board Service powered by poppydog.com

free tools - easy to insert into websites - no coding skills needed


ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ
Uredništvo web portala
NetNovinar, te implementatori projekta - Mediacentar Sarajevo i Centar za istrazivacko novinarstvo Zagreb – nisu na bilo koji nacin odgovorni za sadrzaj oglasa objavljenih u sekciji POSLOVI, niti za eventualne posledice nastale prijavljivanjem na te oglase.


DISCLAIMER

The editors of
NetNovinar web portal and the NetNovinar.org project implementors (the Mediacentar Sarajevo and the Centre for Investigative Journalism, Zagreb) assume no responsibility for the content of the advertisements published in the Job Vacancies
section of the NetNovinar.org web portal, or for any consequences resulting from applying to any of the vacancies.


Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo, BiH, Tel/fax: +387 (0) 33 715 840;
Copyright Mediacentar Sarajevo 2004


Netnovinar podržavaju